ACUPUNTURA
L’acupuntura és una tècnica de tractament, basada en la medicina xinesa. Aquesta medicina és una medicina tradicional, lligada i fidel reflex de la cultura que l’ha creat, la cultura xinesa amb dues filosofies o pensaments que l’han influenciat i encara la influencien de forma decisiva: el confucionisme i el taoisme.

El Confucionisme
. El Confucionisme comença a desenvolupar-se cap al segle VI abans de Crist, gràcies a la figura de Kong Fu Zi (Confuci). Aquesta filosofia, dicta unes normes morals molt estrictes que tenen com a base la família i el cos humà.
Per Confuci, la família i el cos són sagrats e intocables.
El Taoisme. El seu origen es creu degut al filòsof Lao Tsé, nascut cap a l’any 571 abans de Crist, i contemporani per tant de Kung Tsé. La filosofia Taoista ajuda a entendre el cos humà, la salut i la malaltia, en referència constant a la Natura. Són els Taoistes els que expressen que actuar d’acord amb la natura, permet augmentar la resistència física, prevenir les malalties i endarrerir l’envelliment.

Les bases clàssiques de l’acupuntura i de la medicina xinesa són:
- La teoria dels oposats o del Yin i el Yang
- La teoria dels cinc elements
- I la dels canals i col·laterals o meridians

ACUPUNTURA CONTEMPORÀNIA
En els darrers temps, els estudis científics en referència a l’acupuntura, han demostrat que l’acupuntura té un efecte important en el sistema nerviós i perifèric i que també, seguint les bases de la neurofisiologia, es poden dissenyar tractaments efectius amb aquestes bases. Aquests descobriments, han permès avançar en els estudis, en quant a les bases científiques de l’acupuntura i també millorar els tractaments  de l’acupuntura tradicional.

A ENERGIMED no volem quedar-nos tan sols amb allò que és tradicional i estem disposades a avançar, per donar més opcions en el guariment i millora de les patologies i disfuncions del cos humà. Per això hem incorporat aquestes tècniques innovadores
als nostres tractaments habituals d’acupuntura.

MÈTODES DE DIAGNÒSTIC
A la nostra consulta, ENERGIMED, seguir aquests mètodes no significa deixar de banda els mètodes de diagnòstic de la medicina convencional, que com a metgesses fem de forma sistemàtica. Els mètodes de diagnòstic de la medicina xinesa, ens permetran arribar a conèixer quina és la Síndrome, segons la medicina xinesa, que desequilibra al pacient, per a trobar-ne un tractament:
- Anamnesi o història clínica
Amb les mateixes preguntes de la medicina occidental i d’altres més lligades a la medicina xinesa com sensacions de fred, calor, empitjorament amb algun tipus de climatologia, emocions, etc...
- Exploració del pacient
Observarem trets diferents dels habituals com color del rostre, olor del pacient, zones vermelles o massa pàl·lides, etc...
- Llengua
La llengua ens indica la situació energètica del pacient en el moment de la consulta. És un diagnòstic molt precís en el que observem el color de la llengua, els moviments, la forma, el tipus de capa, etc...
- Polsos
El diagnòstic pel pols es fa mitjançant palpació de l’artèria radial a ambdós canells i ens dona informació dels òrgans interns, segons la qualitat del pols en diferents posicions.

EL TRACTAMENT EN LA MEDICINA TRADICIONAL XINESA
Un cop arribat al diagnòstic del pacient, a ENERGIMED decidirem, pautarem i pactarem amb el pacient, un tractament segons les diferents branques terapèutiques al nostre abast d’aquesta medicina:
- Acupuntura
Aplicació d’agulles d’acupuntura en els anomenats punts d’acupuntura, per influenciar i equilibrar els meridians i els òrgans interns.
- Moxibustió
Aplicació de calor mitjançant artemisa en els punts d’acupuntura i en certes àrees. S’utilitza en malalties per fred o per humitat.
- Ventoses
Aplicació mitjançant el buit de vasos en certes àrees per millorar la circulació energètica i sanguínia i alliberar els bloquejos.
- Dietoteràpia
Sota les mateixes bases de la medicina xinesa, la dietoteràpia xinesa està íntimament lligada a les estacions i al clima de cada zona. La dieta basada en la medicina xinesa, ens ensenya què menjar quan tenim un desequilibri, per procurar millorar-lo i sobretot i més important, què no menjar per no empitjorar-lo.

Dra. ISABEL GIRALT, Dra. SILVIA CAYUELA, Dra. BLANCA SARASÀ, Dra. GILDA CARVAJAL, Dra. ANNA FABÀ, Dr. JOSE FERRER
Llicenciades/t en medicina i metgesses/ge acupuntores/r
 
Gran Via de les Corts Catalanes 620, 4rt 2a - 08007 Barcelona - Tel 93 458 29 75 / 93 532 04 83 - fax 93 458 29 75 - info@energimed.cat
Velàzquez 3, local - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel 93 021 85 17 / 600 20 67 17 - santadria@energimed.cat (Metro L2  Sant Adrià/Artigues)
ENERGIMED 2007 SLP - NIF B-63148142 - Incrita en el registre mercantil de Barcelona Tomo 39742, foli 0052 , full B-353207