SERVEI DE SUPORT ALS TRACTAMENTS ONCOLÒGICS
Aquesta secció neix amb la voluntat d’unir totes les medicines i teràpies en una sola, usant els remeis o tècniques més adequats en cada cas, destinats a promoure la salut, millorar la qualitat de vida i potenciar els tractaments convencionals i minimitzar-ne els efectes secundaris tant com sigui possible, evitant interaccions i tenint en compte les contraindicacions.

De tots és ben sabut que els tractaments mèdics oncològics convencionals no estan exempts de molests i, a vegades a limitants efectes secundaris que mitjançant totes aquestes tècniques poden ser minimitzats, i fins i tot en alguns casos evitats, sempre tenint present les contraindicacions i interaccions possibles i potenciant-ne l'efecte curatiu.

 
Gran Via de les Corts Catalanes 620, 4rt 2a - 08007 Barcelona - Tel 93 458 29 75 / 93 532 04 83 - fax 93 458 29 75 - info@energimed.cat
Velàzquez 3, local - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel 93 021 85 17 / 600 20 67 17 - santadria@energimed.cat (Metro L2  Sant Adrià/Artigues)
ENERGIMED 2007 SLP - NIF B-63148142 - Incrita en el registre mercantil de Barcelona Tomo 39742, foli 0052 , full B-353207