PSICOLOGIA I TERÀPIA FAMILIAR
La Psicoteràpia Familiar Sistèmica té per objectiu ajudar a les famílies o individus en el seu procés de desenvolupament i en la resolució de les dificultats relacionals que sorgeixen en les diferents etapes del seu cicle vital.

ROSER LLADÓ
Psicologia i teràpia familiar
 
Gran Via de les Corts Catalanes 620, 4rt 2a - 08007 Barcelona - Tel 93 458 29 75 / 93 532 04 83 - fax 93 458 29 75 - info@energimed.cat
Velàzquez 3, local - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel 93 021 85 17 / 600 20 67 17 - santadria@energimed.cat (Metro L2  Sant Adrià/Artigues)
ENERGIMED 2007 SLP - NIF B-63148142 - Incrita en el registre mercantil de Barcelona Tomo 39742, foli 0052 , full B-353207