El Yin i el Yang
La figura taoista  que representa el Yin i el Yang , anomenada TAO, és un dibuix conegut arreu del món. En el dibuix veiem dues forces oposades i complementàries que formen un tot, que flueixen la una en l’altra i que una sempre té part de l’altra.

En l’explicació taoista del Yin i del Yang, Yang és la part de la muntanya on toca el sol i Yin és la part obaga de la muntanya. Yang és acció, moviment, escalfor, el cel, la part masculina, l’expansió. El Yang té les característiques del foc. Yin és quietud, relaxament, fred, la terra, la part femenina, la interiorització. El Yin té les característiques de l’aigua.
Yin i Yang són dues forces en moviment continu, dues forces que expressen el mateix, el TAO, la vida. La una no és res sense l’altra i la una sempre té part de l’altra.

En medicina xinesa, constantment fem referències al Yin i al Yang i trobem desequilibris per un excés de Yang o per una deficiència de Yin. Aquesta explicació de la salut i de la malaltia tan antiga, senzilla i fins i tot primitiva, pot ajudar-nos a entendre algunes situacions reals de la nostra vida, de la nostra salut i de la nostra forma d’emmalaltir:

Un quadre en el que el Yang està en excés donarà intranquil·litat, sensació d’escalfor, vermellor a la cara, orines fosques, mal de cap amb sensació expansiva entre d’altres.

Un quadre amb una deficiència de Yin pot donar sequedat a la pell, sequedat als ulls i a la gola, femta seca, orines escasses, etc...

Si estudiem totes les relacions possibles entre Yin i Yang ens trobem amb sis estats que poden ajudar a explicar-nos diverses situacions de la nostra vida sana i també patològica:
Yin i Yang
en equilibri relatiu
Deficiència extrema de Yang, estancament de Yin
Deficiència de Yang,
síndrome fred
Deficiència extrema de Yin, calor per vuit
Deficiència de Yin,
síndrome calent
Excés de Yin i de Yang.
Humitat calor